The Leading Trading Academy in Malaysia

Data Pekerjaan Amerika Syarikat

Hari ini Amerika Syarikat akat mengeluarkan data NFP atau Nonfarm Payroll. Untuk bahasa yang lagi senang NFP ini adalah data perkerjaan Amerika Syarikat. Ia akan melambangkan jumlah penambahan dan pengurangan situasi pekerjaan sekarang.

Jadi untuk hari ini, kita boleh lihat ramalan seperti di bawah;

Source: Forex Factory

Jadi fokus kita kepada NFP dan Unemployemnet rate. Untuk NFP pada data lalu berlaku penambahan sebanyak 2.5 juta pekerjaan baru dan pada data hari ini diramalkan angka pekerjaanakan berlaku penambahan sebanyak 3 juta pekerjaan.

Pada masa yang sama kadar penganguran pula dijangka akan turun daripada 13.3% pada data lalu kepada 12.4% untuk data pada hari ini. Secara keseluruhannya, ramalan untuk NFP pada malam ini adalah lebih positif untuk ekonomi Amerika Syarikat.