The Leading Trading Academy in Malaysia

Psikologi

Definisi “Trading objective” bermaksud matlamat yang kita tetapkan untuk dicapai dalam sesuatu tempoh tertentu. Memandangkan dalam trading ini boleh berlaku