The Leading Trading Academy in Malaysia

Daily Setup – 10 June 2020

 EURUSD

 Trend H4 untuk EURUSD adalah medatar. Kita sekarang menunggu harga untuk memecah mana-mana zon untuk memastikan trend. Sekiranya harga pecah ke atas, kita akan kembali ke trend menaik dan sekiranya harga memecah ke bawah, trend adalah munurun.

GBPUSD

Trend di H4 untuk GBPUSD tengah menaik jadi kita akanmencari posisi Buy di H1 apabila harga memasuki zon sokongan.

USDJPY

Trend USDJPY telah menuju ke arah menurun. Kita aka mencari posisi Sell di zon rintangan.

USDCAD

Trend USDCAD menurundankita akan mencariposisiuntuk Selldi zon rintangan.

XAUUSD

Trend untuk Gold untuk sekarang adalah menunurun. Jadi kita akanmencari posisi untuk memasuki posisi Sell di zon rintanga. Tetapi sekiranya harga berjaya memecah ke atas zon rintangan, trend mungkin akan berubah.

Related Post

Leave a Replay